STRONA GŁÓWNA


Anna Buczek

Pierwszy raz z pracą projektową spotkałam się przy okazji pierwszej emisji akcji i wejścia spółki na giełdę. Później jako Project Manager wielokrotnie realizowałam projekty z obszaru Public Relations (PR) i Investor Relations (IR), współpracując z dużymi koncernami, instytucjami finansowymi, agencjami PR. Przez wiele lat prowadziłam także Biuro Zarządu, odpowiadałam za dokumentację i zarządzałam jej obiegiem w spółkach Grupy Kapitałowej. Wiedza ta oraz chęć dalszego rozwoju spowodowała, że wyspecjalizowałam się w usprawnianiu procesów biznesowych, między innymi w takich obszarach jak Księgowość, Kadry, Administracja. Moje doświadczenie potwierdza, że Kierownik Projektu to suma kompetencji miękkich i twardych. Jestem osobą odważną, otwartą na zmiany i konsekwentną w dążeniu do celu. W projekcie priorytetem są dla mnie komunikacja, praca zespołowa i osiąganie korzyści zespołu i klienta.


Autorzy
Bartek Papisz

Wywodzę się z IT. Swoją karierę rozpoczynałem jako pracownik HelpDesku, chociaż w tamtych czasach w Polsce mało kto wiedział co to znaczy, a popularnie mówiono „Informatyk”:) Pracując jako Inżynier Techniczny zrealizowałem szereg projektów w Polsce i Europie. Jako Dyrektor IT, odpowiadam za to, aby IT dostarczało jak największą wartość dodaną dla firmy i żeby łączyło, pomagało, a nie dzieliło i utrudniało. Uważam, że IT powinno kreować rozwój każdej organizacji i nadawać im tempo poprzez zastosowanie nowych technologii i rozwiązań. Od kilku lat, fascynuje mnie produkcja. Własnie tam wdrażam doświadczenia z pracy projektowo-procesowej zaczerpnięte ze świata IT. Dzięki stosowaniu opdowiednich narzędzi i technik, szybciej realizuję korzyść dla organizacji w sposób zrównoważony i stały. Priorytetem jest dla mnie łączenie tych dwóch światów. Działam więc tak, aby osiagać maksymalne synergie. Jestem osobą odważną i konsekwentną, nastawioną na rozwój osobisty i zespołu.