Kraków – 06.02.2018 Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie

Z przyjemnością przyjąłem zaproszenie poprowadzenia prelekcji podczas konferencji w Krakowie.

Jako temat wybrałem : Kluczowe aspekty wdrożenia elektronicznego obiegu informacji w firmie. 

Dzisiaj nikogo nie trzeba przekonywać, że elektroniczny obieg informacji przynosi korzyści każdej firmie, niezależnie od jej wielkości. Często jednak zdarza się, że organizacja nie wykorzystuje w pełni potencjału wdrożenia. Niejednokrotnie decyzje, które podejmujemy na samym początku rzutują na przebieg projektu.  Podczas wystąpienia wskazywałem kluczowe momenty decyzyjne dla powodzenia projektu. Do nich między innymi należą, powołanie Kierownika Projektu a co za tym idzie budowa i sposób pracy zespołu projektowego. Od którego obszaru zacząć i które wybrać funkcjonalności. Na co zwrócić uwagę podczas wyboru narzędzia do wdrożenia.

To tylko część procesów decyzyjnych. Dobre przejście przez nie, pozwoli nam świadomie i trafnie odpowiedzieć na pytanie :  po co ten projekt robimy ?! 🙂

Dziękuję za zaproszenie

Kraków – 16.11.2017 IT w Przemyśle

Miałem przyjemność rozpocząć konferencję w Krakowie zatytułowaną IT w Przemyśle.

Tematem mojej prelekcji było  Efektywne IT w firmie produkcyjnej.

Podzieliłem IT  na 3 obszary : serwery, systemy, ludzie. Podczas prelekcji skupiłem się na ludziach i ich postawach. Starałem się pokazać, że otoczenie w którym poruszają się pracownicy IT jest inne od otoczenia pracowników produkcji. Jak zadawałem pytanie np. czemu nie „dowozimy” projektów do końca to wszyscy mieli rację w odpowiedziach.  Paradoksalnie wszyscy deklarują współpracę i otwartość na zmiany. Życie jednak weryfikuje to dość jednoznacznie – efektywności brak i co najgorsze rosnąca frustracja oraz zniechęcenie. Problem nie leży w złej woli a w komunikacji. Prowadząc projekt czy też usprawniając proces wzajemne zrozumienie się jest kluczem do sukcesu.

Odpowiadając na pytanie : jak zbudować efektywne IT ?  Zachęcam od rozpoczęcia budowy solidnego fundamentu jakim jest komunikacji bez sztywnych podziałów wynikających ze struktury organizacyjnej.

Dziękuję za zaproszenie.