AUTORZY


Anna Buczek

Jestem Trenerem Bizesu.  Wspieram pracowników w ich osobistym rozwoju, a Firmy w osiąganiu rynkowej przewagi konkurencyjnej. Współpracuję z Zarządami w realizowaniu strategicznych programów rozwojowych, począwszy od zmiany organizacji pracy, po wdrożenia rozwiązań technologicznych usprawniających przepływ informacji i dokumentów, ale przede wszystkim wzmacniających procesy zarządcze. Wspieram Liderów w osiąganiu celów biznesowych, budując silne i efektywne zespoły, pracując nad poprawą ich wydajności, pozytywną komunikacją, rozwijaniem cech przywódczych i samo-przywódczych oraz ucząc technik rozwiązywania problemów.

Przez ponad 15 lat pracowałam w strukturach korporacyjnych czołowych firm tj.: ORLEN SA, PZU SA, Armatura Kraków SA.  Na stanowisku Dyrektora ds. Korporacyjnych odpowiadałam m.in.: za unifikację procesów w Grupie Kapitałowej, komunikację wewnętrzną oraz za wizerunek i obowiązki informacyjne spółki publicznej, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.  Jako Project Manager (certyfikat Agile, Prince2) zrealizowałam projekty w obszarach: gospodarki magazynowej i logistyki, kadr i HR, księgowości, administracji i obszaru prawnego.

Jestem autorem formuły szkoleń w cyklu SPRINTÓW, czyli krótkich, intensywnych warsztatów z zastosowania konkretnych narzędzi i metod w praktyce oraz artykułów z obszaru Project Management, Process Management i Change Management.


Autorzy
Bartek Papisz

Wywodzę się z IT. Swoją karierę rozpoczynałem jako pracownik HelpDesku, chociaż w tamtych czasach w Polsce mało kto wiedział co to znaczy, a popularnie mówiono „Informatyk”:) Pracując jako Inżynier Techniczny zrealizowałem szereg projektów w Polsce i Europie. Jako Dyrektor IT, odpowiadam za to, aby IT dostarczało jak największą wartość dodaną dla firmy i żeby łączyło, pomagało, a nie dzieliło i utrudniało. Uważam, że IT powinno kreować rozwój każdej organizacji i nadawać im tempo poprzez zastosowanie nowych technologii i rozwiązań. Od kilku lat, fascynuje mnie produkcja. Własnie tam wdrażam doświadczenia z pracy projektowo-procesowej zaczerpnięte ze świata IT. Dzięki stosowaniu odpowiednich narzędzi i technik, szybciej realizuję korzyść dla organizacji w sposób zrównoważony i stały. Priorytetem jest dla mnie łączenie tych dwóch światów. Działam więc tak, aby osiągać maksymalne synergie. Jestem osobą odważną i konsekwentną, nastawioną na rozwój osobisty i zespołu.

Zmiany wdrażam zgodnie z koncepcją  #LPPO. Dbając o zrównoważony rozwój w obszarach #Ludzie #Proces #Projekt #Otoczenie.

Jestem certyfikowanym Trenerem Biznesu. Posiadam między innymi certyfikaty Prince2, Agile, Six Sigma Black Belt.